Dotychczas przeprowadziłem ponad 1000 godzin warsztatów edukacyjnych z profilaktyki uzależnień. 

 

W zależności od potrzeb danej grupy warsztaty

dotyczą:

 

  • profilaktyki:

- uzależnienia od substancji psychoaktywnych (papierosy oraz e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),

- uzależnienia od  hazardu,

- seksoholizmu i pornografii,

- HIV i AIDS i zachowań ryzykownych.
- trening zastępowania agresji,
- cyberuzależnień (komputer, intranet, fonoholizm, granie),

- bezpieczeństwa w Internecie,

- depresji wśród młodzieży.
 

  • działań wspierających rodzica/wychowawczych/pedagoga:

 - warsztaty  umiejętności wychowawczych i problemów związanych z wiekiem dojrzewania (adolescencji),

- silny ojciec i silna matka (pedagogizacja rodzica - diagnoza, edukacja, trening),

- niepowodzeń szkolnych i motywowania młodzieży.
 

  • edukacji i rozwoju osobistego:

- komunikacji interpersonalnej,
- radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i emocjami,

- zarządzania sobą w czasie (radzenie sobie ze stresem).

 

  • filmowe:

- praca z aktorem

- montaż

- scenariusz

Warsztaty